• การเข้ารหัส: TC-KY-003
  อุณหภูมิสูง Aramid Para-aramid จักรเย็บผ้าด้าย-40S3
  การเข้ารหัส: TC-KY-004
  สารหน่วงไฟ - Para-aramid Sewing Thread - ความแข็งแรงสูง - Kevlar
  การเข้ารหัส: TC-KY-005
  ด้ายเย็บผ้าความแข็งแรงสูง (สีเหลือง) - Aramid Aramid Sewing Thread
  การเข้ารหัส: TC-MY-003
  ด้ายเย็บผ้า Aramid อุณหภูมิสูง
 • Home

  Whatsapp

  ปรึกษา

  Email

  เรียก