คาร์บอนคอมโพสิต

หุ้นนี้มาจากห้องปฏิบัติการคอมโพสิตโครงสร้างความร้อนของมหาวิทยาลัยบอร์โดซ์ในประเทศฝรั่งเศส (มหาวิทยาลัยบอร์โดซ์, ห้องปฏิบัติการคอมโพสิตโครงสร้างความร้อน). รายงานฉบับนี้เริ่มต้นด้วยการนำเสนอแนวคิดของวัสดุคอมโพสิตที่ทำจากเซรามิกและการประยุกต์ใช้ในการบินรุ่นใหม่ การประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องยนต์, การวิเคราะห์การจำลองแบบจำลองภาพในกระบวนการเตรียมวัสดุคอมโพสิต, การทอผ้าไฟเบอร์สามมิติ ฯลฯผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ
  • Home

    Whatsapp

    ปรึกษา

    Email

    เรียก